MVDr. Svetozár Sadloň vyštudoval v roku 2003  Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V rokoch 2003 - 2009 pracoval na Veterinárnej ambulancii pre malé zvieratá v Trenčíne, od roku 2009 na Veterinárnej klinike VETAXS. Je členom Komory veterinárnych lekárov SR, Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat.Jeho hlavným zameraním je interná medicína, ultrasonografia, kardiológia.Pravideľne navštevuje vzdelávacie semináre a workshopy.