MVDr. Dalibor Adamať Vyštudoval v roku 2000 Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach. V r. 2000-2002 pôsobil na Súkromnej veterinárnej klinike v Trnave, v období 2003 - 2009 na Veterinárnej ambulancii v Trenčíne, od r. 2009 na Veterinárnej klinike VETAXS. Je členom Komory veterinárnych lekárov SR, Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK. Člen ESVOT (European Society for Veterinary Ortopaedics and Traumatology).


Pravidelne sa zúčastňuje špecializovaných ortopedických workshopov, napr.:


* Arthroscopic Workshop of shoulder and elbow joint /Prague, CZ/ 2015
* Proximal Abducting Ulnar Osteotomy /Cremona, ITALY/ 2015
* DePuy Synthes Course - DPO to avanced traumatology /Venice, ITALY/ 2014
* Moderné trendy v liečbe zlomeín a hojení kostí /Smolenice, SK/ 2014
* Workshop - korekčné osteotómie /Nitra, SK/ 2014
* Linear and Hybrid external skeletal fixation /SK/ 2014
* Modifikované TTA - TTA Porous /SK/ 2014