MVDr. Dalibor Adamať

V roku 2000 ukončil štúdium na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. V r. 2000-2002 pôsobil na Súkromnej veterinárnej klinike v Trnave, v období 2003 - 2009 na Veterinárnej ambulancii v Trenčíne, od r. 2009 na Veterinárnej klinike VETAXS. Je členom Komory veterinárnych lekárov SR, Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK. Člen ESVOT (European Society for Veterinary Ortopaedics and Traumatology). Zameriava sa na chirurgiu, špeciálne na ortopédiu a traumatológiu.

V roku 2023 dokončil celoeurópsky systém vzdelávania vo veterinárnej ortopédii. Absolvoval predpísané prednášky, kurzy a stáže. Úspešne vykonal všetky požadované skúšky, doložil potrebné množstvo vlastných klinických prípadov a v decembri 2023 mu bol Európskou školou pokročilých veterinárnych štúdií (pod záštitou Université Du Luxembourg) udelený

                                                            "Certifikát z ortopédie malých zvierat". 


Pravideľne sa zúčastňuje špecializovaných ortopedických workshopov, napr.: 
* ESVOT Congress - Complications in Traumatology /Venice, IT/ 2023
* ESVOT Congress /Nice, F/ 2022
* AO VET Course - Surgical approaches for small animal fracture /Cremona, IT/ 2022
* AO VET Course - Principles in Small Animal Fracture Management /Stratford-upon-Avon, UK/ 2022
* ESAVS - Small Animal Surgery Training Program /Wien, AT/ 2020 
* ESAVS - Veterinary Small Animal Surgery /Wien, AT/ 2020 
* TPLO advanced course /Torino, IT/ 2020
* Total Hip Replacement /Hannover, DE/ 2019
* ESAVS - Small Animal Surgery Training Program /Wien, AT/ 2019
* TPLO Course and Certif. /Zurich, CH/ 2018
* Ortopédia v pediatrii psov /Košice, SK/ 2018
* World Veterinary Orthopaedic Congress /Barcelona, E/ 2018
* VET Arthroscopy Level II Course /Munich, DE/ 2018
* X-Porous TTA /Brno, CZ/ 2017
* World Veterinary Orthopaedic Congress /London, UK/ 2016
* Orthopaedic and Trauma Surgery /Zurich, CH/ 2016
* ESVOT All about Cruciat and Patella Luxation /Milan, IT/ 2015
* Arthroscopic Workshop of shoulder and elbow joint /Prague, CZ/ 2015
* Proximal Abducting Ulnar Osteotomy /Cremona, IT/ 2015
* DePuy Synthes Course - DPO to avanced traumatology /Venice, IT/ 2014
* World Veterinary Orthopaedic Congress /Venice, IT/ 2014
* Workshop - korekčné osteotómie /Nitra, SK/ 2014
* Linear and Hybrid external skeletal fixation /SK/ 2014
* Modifikované TTA - TTA Porous /SK/ 2014