MVDr. Zuzana Ludvigová  Vyštudovala v roku 2016 Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brne. Po štúdiu pôsobila ako veterinárna lekárka vo Veterinárním Centru Očenášek. Od mája 2017 pracuje ako veterinárna lekárka na klinike VETAXS. Počas štúdia sa zúčastnila študijného programu v zahraničí a mnohých konferencií s tuzemskými aj zahraničnými lektormi. Jej hlavným zameraním je interná medicína a medicína exotických zvierat.