MVDr. Alžbeta Balajová vyštudovala v roku 2017 Univerzitu veterinárneho lekárstva v Brne. Je členom Komory veterinárnych lekárov SR, Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat.

Jej hlavným zameraním je interná medicína, stomatológia a drobné hladavce.
Pravideľne navštevuje vzdelávacie semináre a workshopy.